Przejdź do treści

Kto może skorzystać ze świadczenia domowej wentylacji mechanicznej?

Kto może skorzystać ze świadczenia domowej wentylacji mechanicznej?

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci chorzy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji i obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy tak, aby podczas stosowania terapii mogło być zapewnione bezpieczeństwo pacjenta.

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci pacjenci, dla którychspełnione są jednocześnie następujące warunki:

  • zakończone i udokumentowane zostało u nich leczenie przyczynowe,
  • są w pełni zdiagnozowani (mają wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż wentylacja).

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą jednocześnie korzystać z:

  • pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
  • świadczeń paliatywnych i hospicyjnych,
  • tlenoterapii,
  • dodatkowej terapii ruchowej.

Jedynymi świadczeniami, które można łączyć z naszym świadczeniem są:

  • wizyty w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • leczenia stomatologiczne,
  • żywienie dojelitowe i pozajelitowe.