Przejdź do treści

Zasady bezpieczeństwa przy przewlekłej tlenoterapii

Zasady bezpieczeństwa przy przewlekłej tlenoterapii

Zasady bezpieczeństwa przy przewlekłej tlenoterapii

Przed objęciem pacjenta opieką nasz zespół medyczny przeprowadzą, podczas pierwszej wizyty, pisemną ocenę sytuacji w domu chorego oraz rozmowę na temat zachowań związanych z paleniem tytoniu z pouczeniem (jeżeli to konieczne również pisemnym) o niebezpieczeństwie związanym ze stosowaniem domowego leczenia tlenem.

Palenie tytoniu podczas stosowania tlenoterapii zwiększa ryzyko pożaru i oparzeń, które mogą być śmiertelne dla pacjenta oraz stwarzać ryzyko dla dzieci i sąsiadów.

Należy mieć również na uwadze, że oprócz palenia tytoniu zidentyfikowano inne czynniki zwiększające ryzyko pożaru i oparzeń takie jak:

  • bliskość źródeł ciepła i otwartego ognia
  • bliskość innych urządzeń elektrycznych (ładowarki, sprzęt AGD i inne)
  • stosowanie maści na bazie olejów i wazeliny w okolicy twarzy i rąk