Przejdź do treści
Stomatologia

Zaufany partner w walce z dentofobią

Sedacja wziewna to bezpieczna metoda walki z lękiem i stresem podczas zabiegów stomatologicznych.

Dzięki zastosowaniu właściwej metody pacjenci odczuwają uspokojenie i odprężenie przy jednoczesnym zachowaniu świadomości. Używanie zarejestrowanej, równomolowej mieszaniny tlenu 50% i podtlenku azotu 50% daje gwarancję bezpieczeństwa zarówno pacjentowi jak i personelowi medycznemu. Tylko taki produkt gwarantuje bezpieczeństwo poparte badaniami klinicznymi, które w wypadku stosowania innej niż równomolowa mieszanina nie może mieć miejsca, ze względu na możliwość manipulacji stężeniem gazów w mieszaninie. Efektem tego jest brak możliwości uzyskania powtarzalnych, wiarygodnych statystycznie wyników, co jest warunkiem koniecznym w prowadzeniu badań nad skutecznością kliniczną produktu.
Zapraszamy na dedykowaną stronę www poświęconą sedacji w stomatologii.

Gazy medyczne

Kontakt:

Patrycja Hatak
tel.kom.: +48 795 324 796

Marta Jarmundowicz
tel.kom.: +48 795 427 905