Przejdź do treści

Karty Charakterystyki

Karty charakterystyk są właściwym źródłem informacji na temat bezpiecznego użytkowania gazów.

Karty charakterystyki substancji stanowią źródło informacji na temat identyfikacji substancji, zagrożeń płynących z jej użytkowania, składu, stosowania, środków pierwszej pomocy, właściwości fizycznych i chemicznych oraz norm prawnych użytkowania.