Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Tlenoterapia

Niewydolność oddychania to takie zaburzenie funkcjonowania układu oddechowego, które powoduje zaburzenie wymiany gazowej w płucach, co w następstwie prowadzi do obniżenia zawartości tlenu we krwi tętniczej (czyli obniżenie jego ciśnienia parcjalnego). Obniżeniu zawartości tlenu może towarzyszyć wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi (czyli wzrost jego ciśnienia parcjalnego).