Przejdź do treści

Informacja prawna i polityka prywatności

Informacja prawna i polityka prywatności

Informacja prawna

L’Air Liquide ("Air Liquide" lub “my”) oferuje odwiedzającym i użytkownikom dostęp do tej witryny internetowej w oparciu o (i w zależności od) Państwa zgody na poniższe warunki. Air Liquide niniejszym przyznaje Państwu niezbywalną i niewyłączną licencję na dostęp i pobieranie oraz korzystanie z tej strony internetowej wyłącznie na potrzeby własne. Możemy w każdej chwili wedle własnego uznania dodawać, usuwać lub zmieniać niektóre lub wszystkie usługi oferowane na stronie internetowej lub wypowiedzieć niniejsza licencję. Wszelkie materiały, w tym także konfiguracje, prezentacje, ekrany oraz wszelkie informacje pojawiające się lub wyświetlane z związku z lub zawarte przez Air Liquide na stronie internetowej są chronione odpowiednimi przepisami prawa. 

Air Liquide posiada, zastrzega sobie i zatrzymuje wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie do strony internetowej i materiałów w niej zawartych. Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, znaki graficzne i inne dane wskazujące na pochodzenie, w tym nazwa domeny Air Liquide umieszczone na tej stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi Air Liquide lub osób trzecich, która przyznała Air Liquide prawo do wykorzystywania ich na tej stronie internetowej. Żadna zawarta tu informacja nie może być interpretowana jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego umieszczonego na stronie bez pisemnej zgody Air Liquide lub osoby trzeciej. Twórcy zawartości strony ze strony Air Liquide i/lub osoby trzeciej pozostają właścicielami informacji zawartych na tej stronie internetowej, a użytkownik nie nabywa żadnych praw własności poprzez wydrukowanie bądź pobranie informacji lub skorzystanie z możliwości dostępnych na stronie. 
Dla Państwa wygody Air Liquide odsyła do innych stron internetowych, zaś do niniejszej strony prowadzić mogą inne odnośniki ze stron, które pozostają znane bądź nieznane Air Liquide. Air Liquide nie odpowiada za treści żadnej strony, do której prowadzą odnośniki bądź z której odnośniki prowadzą do tej strony. Istnienie takich odnośników nie oznacza, że Air Liquide sponsoruje, udziela licencji bądź aprobuje lub też w inny sposób powiązana jest ze stroną, produktami lub usługami opisanymi tam przez jej właściciela oraz że Air Liquide upoważniła powiązaną stronę internetowa do wykorzystywania znaków towarowych, nazw handlowych, znaków graficznych lub innych materiałów noszących znaki handlowe lub podlegających prawu autorskiemu należących do Air Liquide. 

W celu uzyskania informacji odnośnie wykorzystywania przez nas informacji dotyczących Państwa oraz korzystania przez Państwa z naszej strony prosimy zapoznać się z Oświadczeniem w sprawie ochrony prywatności. Informacje zawarte na stronie internetowej służą jedynie ocenie i nie należy tworzyć na jej podstawie gwarancji wobec odwiedzających stronę bądź innych osób oraz polegać na tych informacjach. Ceny oraz informacje o produktach mogą w każdej chwili ulec zmianie i nie ma żadnej gwarancji na ich kompletność. Gwarancje dotyczące naszych produktów udzielane są tylko kupującym nasze produkty na podstawie (zgodnie z informacją w) Warunkami Zakupu i Sprzedaży, które mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy zawrą Państwo transakcję poprzez naszą stronę internetową. Zatem KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ODBYWA SIĘ CAŁKOWICIE NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA, GDYŻ ODBYWA SIĘ BEZ ŻADNEJ GWARANCJI JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYRAŻONEJ WPROST BĄDŹ DOMNIEMANEJ, W TYM GWARANCJI NADAWANIA SIĘ DO SPRZEDAŻY BĄDŹ DO KONKRETNEGO CELU I INNYCH. 

Powyższe warunki korzystania ze strony internetowej reguluje prawo polskie. Sądami właściwymi dla rozstrzygania wszelkich roszczeń związanych z korzystaniem ze strony internetowej są sądy polskie.

Strona opracowana przez: AIR LIQUIDE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków.

Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa informacji jest dla nas ważna. Polityką Air Liquide jest szacunek i ochrona prywatności użytkowników tej strony internetowej. Nie wyjawimy dobrowolnie informacji pozwalających na indywidualną identyfikację naszych klientów żadnej osobie trzeciej bez uprzedniej zgody użytkownika. 

Zbieranie informacji 
Air Liquide prosi jedynie o podanie konkretnych informacji osobistych. W pewnych obszarach naszej strony internetowej, w tym w formularzu zamówienia i narzędziach wsparcia klienta dostępnych w sieci prosimy o podanie takich informacji, które pozwolą nam ułatwić Państwu odwiedzanie naszej strony, pomóc w kwestiach technicznych lub utrzymać kontakt po odwiedzinach. Jeśli żądane informacje nie są potrzebne do wypełnienia zamówienia, ich podanie zależy wyłącznie od Państwa. Możemy poprosić o Państwa nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres, rodzaj działalności, informację o preferencjach klienta, numer klienta, jak i podobne informacje osobiste potrzebne do zarejestrowania lub zapisania się do naszych usług lub ofert. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) mogą Państwo uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych lub żądać ich zmiany lub kontaktu z administratorem. 

Korzystanie z informacji 
Air Liquide wykorzystuje informacje osobiste o Państwie tylko do konkretnych celów. Informacje, jakich Państwo udzielą pozostaną informacjami poufnymi i wykorzystane będą w celu wspierania Państwa kontaktów klienckich z Air Liquide oraz spółkami zależnymi Air Liquide. Air Liquide może przetwarzać lub łączyć informacje uzyskane od Państwa na naszej stronie z danymi pochodzącymi od spółek zależnych lub osób trzecich w celach marketingowych związanych z produktami lub usługami Państwu proponowanymi. Możemy wykorzystać Państwa informacje osobiste w celu określenia profilu demograficznego naszych użytkowników oraz rozprowadzania statystyk i ogólnych informacji handlowych o Air Liquide. Owe dane demograficzne zawsze przedstawiać będą informacje zbiorcze, nie będą zaś identyfikować konkretnego użytkownika. Ponadto możemy wymieniać się informacjami pozwalającymi na identyfikację osobistą z naszymi spółkami zależnymi po to, abyśmy mogli lepiej prezentować Państwu produkty i usługi. Możemy także ujawniać zbiorcze informacje o użytkownikach, aby przedstawić nasze produkty i usługi obecnym i potencjalnym partnerom, reklamodawcom i innym osobom trzecim i dla innych zgodnych z prawem celów, w tym planowania i wdrażania kampanii reklamowych i promocyjnych. Ponadto Air Liquide i jej spółki zależne mogą wykorzystać metodę mailingu bezpośredniego w celu składania Państwu ofert bezpośrednich. W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z dalszego otrzymywania reklam od Air Liquide. 

Ujawnianie informacji 
Air Liquide bez Państwa zgody nie ujawni informacji osobistych Państwie żadnej organizacji, która wykorzystałaby je w celach marketingowych. Informacje Państwa dotyczące (takie, jak nazwisko, adres i numer telefonu) lub Państwa zamówienia i produkty, które Państwo kupują nie zostaną przekazane ani sprzedane żadnej organizacji zewnętrznej. Informacjami tymi będzie Air Liquide będzie mogła podzielić się z agentami lub kontrahentami - swoimi lub spółek zależnych w celu lepszej obsługi Państwa kontaktów z Air Liquide i jej spółkami zależnymi. Air Liquide utrzymuje także procedury w celu umożliwienia użytkownikom w pewnych okolicznościach rezygnacji z dzielenia się informacjami ze spółkami zależnymi. Zostaną o tym Państwo powiadomieni, jeśli procedury te dotyczą informacji zebranych o Państwie za pośrednictwem niniejszej witryny. 

Handel internetowy a bezpieczeństwo 
Air Liquide zobowiązana jest do zapewnienia bezpieczeństwa danych zebranych za pośrednictwem naszej strony. Oferujemy profesjonalne standardy bezpieczeństwa dostępne za pośrednictwem Państwa przeglądarki, tzw. szyfrowanie Secured Socket Layer (SSL). Serwer SSL, z którego korzystamy szyfruje informacje, zanim zostaną do nas wysłane. Ponadto w kilku miejscach na naszej stronie wyświetlamy konkretną informację o zabezpieczeniach pokazując następujący symbol:  . 
Niestety, żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu czy innej sieci nie jest całkowicie bezpieczna. Robimy wszystko, aby zabezpieczyć Państwa dane poprzez wdrożenia owych środków ostrożności, lecz nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które wysyłają Państwo do nas lub też z naszych produktów i usług dostępnych w Internecie. Czynią to Państwo na własną odpowiedzialność. Jeśli chcą Państwo dokonać zakupu, lecz nie chcą podawać danych swojej karty kredytowej w sieci, mogą złożyć Państwo zamówienie „na rachunek” (pod warunkiem, że wcześniej złożono w Air Liquide pozytywnie rozpatrzony wniosek o kredytowanie). W innym wypadku mogą się Państwo skontaktować z naszym sprzedawcą telefonicznie. Proszę po prostu skorzystać z opcji „kontakt z nami” w celu wybrania właściwego adresu i kontaktu z Air Liquide. 

Cookies 
W Internecie pojawiają się nowe technologie, co pomaga nam świadczyć usługi dopasowane do potrzeb klienta. Korzystamy w Air Liquide z tzw. „cookies”, by lepiej służyć Państwu usługami handlowymi. Cookies to pliki z informacjami tekstowymi, które przeglądarka umieszcza w Państwa komputerze, gdy odwiedzają Państwo jakąś stronę. Takie programy oraz inne narzędzia pozwalają nam gromadzić i wyszukiwać informację o Państwie. Między innymi dzięki takim narzędziom pamiętamy, kim Państwo są, mamy dostęp do informacji o Państwa koncie, możemy policzyć liczbę odwiedzających i zmierzyć wykorzystanie naszych witryn, pozwala nam dotrzeć do reklamodawców i śledzić odwiedzających stronę oraz transakcje tam się odbywające i mierzyć natężenie ruchu, aby odpowiednio dostosować treść, bannery reklamowe, promocje i inne reklamy Państwu prezentowane. Mogą być jednak Państwo pewni, że reklamodawcy niepowiązani z Air Liquide nie będą mieli nigdy dostępu do informacji o Państwa koncie. Air Liquide nie ma zamiaru naruszać Państwa prywatności podczas korzystania ze strony internetowej Air Liquide. 

Witryny osób trzecich 
Prosimy pamiętać, że inne witryny internetowe, do których można uzyskać dostęp poprzez naszą witrynę, mogą zbierać o Państwie informacje osobiste. Takie praktyki informacyjne witryn osób trzecich, do których odnośniki znajdują się na naszej stronie są objęte niniejszym oświadczeniem w sprawie ochrony prywatności. Odnośniki do stron osób trzecich zostały przez nas oznakowane symbolem "". 
Wyłącznie Państwo odpowiadają za zachowanie poufności Państwa haseł dostępu lub informacji o rachunku. Prosimy o ostrożne i odpowiedzialne zachowanie w sieci. Jeśli wysyłają Państwo Internetem informacje osobiste, które dostępne są dla innych, mogą Państwo otrzymać drogą zwrotną niezamawiane wiadomości od osób trzecich. Choć staramy się chronić Państwa informacje osobiste, Air Liquide nie może zagwarantować bezpieczeństwa żadnej wiadomości, która Państwo nam przesyłają – czynią to Państwo na własną odpowiedzialność. 

Zmiany 
Air Liquide zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania tego Oświadczenia w sprawie ochrony prywatności w każdej chwili. Dlatego powinni Państwo czytać to oświadczenie za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo stronę Air Liquide. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Oświadczenia w sprawie ochrony prywatności wchodzą w życie w momencie umieszczenia na stronie internetowej.