Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Czy są sytuacje, które ograniczają stosowanie koncentratora tlenu?

Podczas korzystania z koncentratora tlenu należy bezwzględnie zapewnić bezpieczeństwo jego pracy. W tym czasie nie powinien znajdować się w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (łazienka, pralnia, kuchnia), w pobliżu otwartego ognia (piec gazowy, kominek, piec kaflowy) lub źródeł ciepła (kaloryfer). Korzystając z tlenoterapii możesz wykonywać większość czynności domowych zwracając jednak szczególną uwagę aby zapewnić urządzeniu bezpieczne warunki pracy. Możesz poruszać się z urządzeniem po domu i w jego otoczeniu jednakże zważywszy na ciężar i wymiary oraz brak baterii zewnętrznej dalsze podróże są niemożliwe. Pamiętaj, że maksymalna długość węża tlenowego nie może przekraczać 15 m.